Сборник конференции

«БЕЛСЕНДІ ОҚУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ» 
тақырыбында республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 
Ж И Н А Ғ Ы  ІІ том
«БЕЛСЕНДІ ОҚУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ КОММУНИКАТИВТІК ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ» 
тақырыбында республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция 
Ж И Н А Ғ Ы І  ТОМ
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОN - LINE 
КОНФЕРЕНЦИИ «STEM» - МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД,
ТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
АРНАЙЫ ЖӘНЕ ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ 
МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ ЛОГОПЕДТІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ  ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ЖОЛДАРЫ ТАҚЫРЫБЫНДА ОБЛЫСТЫҚ 
ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ
 «IT технология және STEM оқытудың маңызы» 
аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы