Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілері тәжірибелі сабақта

7 қараша күні «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы Атырау облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты Атырау қаласы

Read more

Главная цель — совершенствование профессионального мастерства

На базе филиала АО Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» института повышения квалификации педагогических работников по Атырауской области прошел курс повышения

Read more

Учителей физики на курсах развития профессиональной компетентности

Филиал АО «Национального центра повышения квалификации «Өрлеу» институт повышения квалификации по Атырауской области проводит курсы повышения квалификации для учителей физики

Read more